פרשת ויגש תשע"ג-פיתוחי חותם

בס"ד פירוש על פרשת ויגש מתוך הספר "פיתוחי חותם" של האדמו"ר המלוב"ן רבי יעקב אבוחצירא זצוק"ל "ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באזני אדני וגו' " אפשר לרמוז על בעל תשובה שצריך וידוי וחרטה ועזיבת החטא כמו שכתוב ומודה ועוזב ירוחם. וכשמתוודה מלב ומנפש עקימת שפתיו הוי מעשה ויחשב לו כקרבן כמו שכתוב "ונשלמה פרים שפתינו". וזהו החסד הגדול שעושה עמנו הקדוש ברוך הוא שבדברים מתרצה לנו כמו שכתוב : "קחו עמכם דברים ושובו אל ה' " . וזהו הרמז ויגש אליו יהודה.הנה רז"ל דרשו שהגשה משתמשת לשלושה דברים למלחמה לפיוס ולתפילה, וזהו ויגש אליו יהודה. יהודה הוא מי שהודה על עונו ורוצה לחזור בתשובה ונגש לקדוש ברוך הוא בשלושה דברים במלחמה ובפיוס ובתפילה. המלחמה הוא שצריך לאזור מותניו מכאן ולהבא עם יצר הרע. הפיוס הוא הוידוי שמתוודה לפני הקב"ה ומבקש ממנו למחול לו על מה שעבר עליו . התפילה שמתפלל לקב"ה שיהי בעזרו וזהו ויגש אליו יהודה זה שהודה על עוונו ניגש לקב"ה בשלושה דברים אלה. ומפרש קרא הוידוי ויאמר בי אדני דהיינו בעל תשובה מתחרט לפני הקב"ה ומתוודה ואומר בי אדני עוונות כך וכך דהינו אשמנו בגדנו וגו' ידבר נא עבדך דבר באזני אדני .דהינו התשובה שלי הוא ידבר נא עבדך דבר הוא הוידוי וחרטה ככתוב על ידי נביאך קחו עמכם דברים ושובו אל ה'.ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה. הכוונה היא ששם הויה הוא רחמים ושם אלוהים הוא דין וכשהקב"ה עושה דין או חרון אף הוא בשם אלוהים והנה כמוך גימטרייה אלהים והנה הקב"ה חי וקיים לעד, ואין מידתו כמידת בשר ודם שאם איש רוצה לעשות נקמה במי שעשה לו רעה מתחרה לנקום תכף ומיד, שמא ימות הנוקם או הניקום ולא תצא מחשבתו לפועל. אבל הקב"ה חי וקיים לעד והנקמה בידו לעולם אם לא ישוב האדם ,לפיכך לא שייך בו שיחרה לנקום מיד וזהו אל יחר אפך בעבדך לנקום מיד כי כמוך שהוא שם אלהים המתחרה לנקום מייד וכיון שאתה חי וקים בפרוע דומה וזהו כפרעה מלשון פרעון.

מורשת סטור - יודאיקה ותשמישי קדושה
כתובתינו: תיבת דואר 5216 חיפה | טל': 054-7091432 | moreshetstore@gmail.com yaakovatias@gmail.com | יצירת קשר

ברכת הבית פרטי הזמנה מחזיק זמירות ברכונים כלי בית יוקרתיים בתי אתרוג מוצרים לעיצוב בית כנסת נסיון ההתחברות נכשל קופות צדקה ניסיון פרשת מקץ תשע"ג-מחשוף הלבן גביעי קידוש דף הבית תיקים לספר תורה,ואביזרים מזוזות מעוצבות פמוטים ניסיון 2 אודות מורשת סטור פרשת מקץ תשע"ג-פיתוחי חותם פרשת ויגש תשע"ג-פיתוחי חותם חנוכיות פרשת ויחי תשע"ג כתר לספר תורה פרשת השבוע כתובות מעוצבות בתי מגילה לבית הכנסת סטים מים אחרונים טליתות סט להבדלה ציוד לסופרים נטלות צור קשר מלחיות ראש השנה מגשים צלחות לסדר פסח מתקן למצות כיפות רימונים לספר תורה מתנות יודאיקה