מורשת סטור
סל מוצרים  (0)
שם משתמש:
סיסמא:
מורשת סטור
Get Adobe Flash player

חדשות ומבצעים

כוס הישועות 750 ש"ח
עניני נהרות גן עדן וסגולתם ראו הסבר בפרטים נוספים במוצר כוס הישועות...


פרשת השבוע-פרשת מסעי
"ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה' ואלה מסעיהם למוצאיהם." – הנה הפסוק הזה כל הרואהו יתמה תמיהה ...


פרשת השבוע-פרשת מטות
"ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה זאת חוקת התורה אשר ציווה ה' את משה. אך את הזהב ואת הכסף ...


הודעה חשובה
כל לקוח שמזמין דרך האתר ובתיאום טלפוני יקבל מחירים מיוחדים טלפון לתיאום 054-7091432...


מבצע לבתי כנסת
בתי כנסת שמעוניינים לתת מתנה לחתן בר מצווה או חתן וכלה מוזמנים להזמין מהאתר מהמגוון הרחב ולקבל הנחה ...


הנצחות לנפטרים
ניתן להזמין הנצחות לנפטרים כגון סידורים , חומשים, מסכתות תלמוד בבלי, משניות,לוחות הנצחה, נרות תמיד כ...


הוראות למשלוח
כאשר אתם בוחרים פריט נא ללחוץ לסל ובסוף לרשום את כל הפרטים המזהים כדי שנוכל לתאם וגם לבצע עסקה בתוד...


מבצע לחתן וכלה
חתן וכלה שיזמינו דרך האתר סט גביע קידוש יקבלו חריטה של שמם ותאריך חתונתם במתנה...


מבצע סט תפילין לבר מצווה
כל הרוכש סט תפילין לבר מצווה הכולל תפילין וטלית וכיסויים לטלית ותפיליןוסידור וכיפה מקבל כוס קידוש עם...


מבצע כוסות קידוש
כל הרוכש שני סטים של כוסות קידוש או שני סטים של גביע קידוש מקבל סט שלישי חינם...


מבצע פמוטים
כל הרוכש זוג פמוטים מקבל סט כוס קידוש ,ומלחיה ...


הזמנת ספרי תורה
ניתן להזמין ספרי תורה כל המזמין ספר תורהמקבל תיק לספר תורה מתנה בשווי של 15000 ש"ח...


ועדי עובדים ומפעלים
לכל וועדי עובדים ובעלי מפעליםניתן להזמין מוצרים ממורשת סטורבמחירים מאוד נוחים,לידיעתכםכל המוצרים הם ...


מבצע על כל מוצרי מורשת
מבצע עבור כל מוצרי מורשת למידע והזמנות נא ליצור קשר054-7091432...


מזוזות בהידור
ניתן לרכוש מזוזות , קלף גודל 12 ס"מ כמו כן ניתן להזמין קלף גודל 15 ס"מוגם גודל 20 ס"מ וגודל 10 ס"מ...


מק"ט: 33224
קערת הפסח (קערת הסדר) מוצבת על השולחן בליל הסדר. את הקערה מעמידים לפני עורך הסדר. בקערה שישה מאכלים המסמלים אירועים הקשורים לפסח וליציאת מצרים. סידור המאכלים בקערת הפסח ממלא תפקיד חינוכי - לעורר את סקרנותם של הילדים, כדי שיתעניינו במהלך הסדר, במנהגיו ובמשמעותם של הסמלים המיוחדים. הסברם של המבוגרים לייחודו של הלילה הזה משאר הלילות הוא שעומד במרכז הסדר. בתקופת התלמוד נהגו שהשולחן הקטן שעליו הגישו את הסעודה היה הקערה. וכך הוא מנהג תימן עד היום. בתלמוד הבבלי מסכת פסחים דף קטו עמוד ב נאמר: אמר רב שימי בר אשי: מצה לפני כל אחד ואחד, מרור לפני כל אחד ואחד, וחרוסת לפני כל אחד ואחד, ואין עוקרין את השלחן אלא לפני מי שאומר הגדה. רב הונא אומר: כולהו נמי לפני מי שאומר הגדה. (כולם - כלומר מצה מרור וחרוסת - גם כן לפני עורך הסדר) והלכתא כרב הונא. (וההלכה היא כמו רב הונא) למה עוקרין את השולחן? אמרי דבי רבי ינאי: כדי שיכירו תינוקות וישאלו. אביי הוה יתיב קמיה דרבה, (אביי היה יושב לפני רבה) חזא דקא מדלי תכא מקמיה. (ראה שעוקרים את השולחן מלפניו) אמר להו: (אמר להם) עדיין לא קא אכלינן, אתו קא מעקרי תכא מיקמן? (עעדין לא אכלנו באתם ועקרתם את השולחן מלפנינו?) אמר ליה רבה: (אמר לו רבה) פטרתן מלומר מה נשתנה. (שחררת אותנו מלומר: מה נשתנה)
מחיר: 1000 ש"ח
הזמנה

מוצרים נוספים בקטגוריה


מק"ט: 33197
1000 ש"ח

מק"ט: 33222
1000 ש"ח

מק"ט: 33223
1000 ש"ח