מורשת סטור
סל מוצרים  (0)
שם משתמש:
סיסמא:
מורשת סטור
Get Adobe Flash player

חדשות ומבצעים

כוס הישועות 750 ש"ח
עניני נהרות גן עדן וסגולתם ראו הסבר בפרטים נוספים במוצר כוס הישועות...


פרשת השבוע-פרשת מסעי
"ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה' ואלה מסעיהם למוצאיהם." – הנה הפסוק הזה כל הרואהו יתמה תמיהה ...


פרשת השבוע-פרשת מטות
"ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה זאת חוקת התורה אשר ציווה ה' את משה. אך את הזהב ואת הכסף ...


הודעה חשובה
כל לקוח שמזמין דרך האתר ובתיאום טלפוני יקבל מחירים מיוחדים טלפון לתיאום 054-7091432...


מבצע לבתי כנסת
בתי כנסת שמעוניינים לתת מתנה לחתן בר מצווה או חתן וכלה מוזמנים להזמין מהאתר מהמגוון הרחב ולקבל הנחה ...


הנצחות לנפטרים
ניתן להזמין הנצחות לנפטרים כגון סידורים , חומשים, מסכתות תלמוד בבלי, משניות,לוחות הנצחה, נרות תמיד כ...


הוראות למשלוח
כאשר אתם בוחרים פריט נא ללחוץ לסל ובסוף לרשום את כל הפרטים המזהים כדי שנוכל לתאם וגם לבצע עסקה בתוד...


מבצע לחתן וכלה
חתן וכלה שיזמינו דרך האתר סט גביע קידוש יקבלו חריטה של שמם ותאריך חתונתם במתנה...


מבצע סט תפילין לבר מצווה
כל הרוכש סט תפילין לבר מצווה הכולל תפילין וטלית וכיסויים לטלית ותפיליןוסידור וכיפה מקבל כוס קידוש עם...


מבצע כוסות קידוש
כל הרוכש שני סטים של כוסות קידוש או שני סטים של גביע קידוש מקבל סט שלישי חינם...


מבצע פמוטים
כל הרוכש זוג פמוטים מקבל סט כוס קידוש ,ומלחיה ...


הזמנת ספרי תורה
ניתן להזמין ספרי תורה כל המזמין ספר תורהמקבל תיק לספר תורה מתנה בשווי של 15000 ש"ח...


ועדי עובדים ומפעלים
לכל וועדי עובדים ובעלי מפעליםניתן להזמין מוצרים ממורשת סטורבמחירים מאוד נוחים,לידיעתכםכל המוצרים הם ...


מבצע על כל מוצרי מורשת
מבצע עבור כל מוצרי מורשת למידע והזמנות נא ליצור קשר054-7091432...


מזוזות בהידור
ניתן לרכוש מזוזות , קלף גודל 12 ס"מ כמו כן ניתן להזמין קלף גודל 15 ס"מוגם גודל 20 ס"מ וגודל 10 ס"מ...


פרשת השבוע-פרשת מטות

"ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה זאת חוקת התורה אשר ציווה ה' את משה. אך את הזהב ואת הכסף ואת הנחשת וגו'. כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש וגו'. אפשר לרמוז שבא לומר על הרוצה לעסוק בתורה. שצריך שלא יהיה בו תאוות קיבוץ הממון. שאם ללהוט אחר הממון לא שייך שיהיה דעתו מיושב לתורה ואפילו הוא נהנה מיגיע כפיו לא ירבה בסחורה כמאמר התנא: לא כל המרבה בסחורה מחכים ואמר גם כן הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה. וכשילמד התורה ילמדה לשמה. ויהיה מודה על האמת. שזה מורה באצבע שלומד תורה לשמה ואם אינו מודה על האמת נתגלה קלונו שאינו לומדה לשמה. גם לא יהיה קפדן .וכמאמר התנא ולא הקפדן מלמד . גם לא יהיה לומד לבדו אם יש לו עם מי ללמוד כי על זה נאמר "חרב על הבדים ונואלו". גם לא יהיה עצלן וכבד כי אם זריז וזהיר וכמאמר התנא "הוי עז כנמר וקל כנשר רץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים". וכל אלה המידות אף על פי שאין בזה האדם הלומד ויצר הרע מעכב עליו שלא להשיג מידות אלה. מכל מקום על ידי עסק התורה לשמה ועל ידי שבירת לבו זוכה למדות אלה ויותר מהם , וזהו כוונת הפסוקים ויאמר אלעזר הכהן. אלעזר הוא יצר הטוב ששלחו הקב"ה לעזור לאדם ולהורות לו דרך טובה וישרה. אלעזר קרי ביה "עזר אל" עזר הבא לאדם מאל הכהן שהוא משרת מאת השם . אל אנשי הצבא הם שרצו לצבא צבא לעשות מלחמה עם יצר הרע ולעסוק בתורה לשמה,וזהו הבאים למלחמה היא מלחמתה של תורה ובה נמי נלחמים עם יצר הרע ומנצחים אותו. זאת חוקת התורה אשר ציוה ה' את משה היינו אם תרצו תזכו לתורה ותהיה חקוקה בכם כראוי. קיימו אלה התנאים אך את הזהב ואת הכסף, אך לשון מעוט אומר להם יצר הטוב מעטו אלה הדברים ולא תרדפו אחריהם. תחילה לא יהיה בכם להיטת הזהב והכסף .כי הלהוט אחרי הבלי העולם לא שייך שיזכה לכתר תורה זאת ועוד היו מודים על האמת שבזה ניכר שאתם לומדים לשמה ולא יהיה מצחכם נחושה מלחזור מסברתכם ולהודות על האמת . וזהו את הנחושת מלשון "ומצחך נחושה". שהיינו מעטו עזות מצח והודו על האמת זאת ועוד לא תהיו קפדנים כי "לא הקפדן מלמד". ובא רמז זה במילת "ברזל" משום שכל עובדי ברזל כשמוצאים אותו מן האש ומכים אותו אין קפדנות כאותם ההכאות. שההכאות סמוכות זו לזו תכף ומיד כדי שלא יצטנן הברזל לפיכך המשיל הקפדנות לברזל ועוד ברזל גימטרייה "הקפדן". זאת ועוד לא תהיו לומדים כל אחד לבדו. רק ברזל בברזל ידח. חדא דתורה דרבים עדיף . שטובים השניים מן האחד.ועוד כדי שיתברר הלמוד על אמתתו. וזהו את הבדיל לשון הבדלה.שהיינו לא תהיו מבדלים זה לזה רק היו לומדים בחבורה. וזהו את הבדיל .זאת ועוד לא תהיו כבדים ועצלנים שאין תורה נקנית מתוך עצלות והכבדות רק מתוך זריזות וזהירות. וזהו את העופרת שהוא דבר כבד. כל אלה המידות צריכים אתם למעט. ואם תאמרו קשה הדבר בעיניכם ויצר הרע מעכב על זה. אם אתם לומדים התורה לשמה אין הדבר קשה בעיניכם. כי התורה הוא תבלין ליצר הרע ומתשת כוחו בכל דבר וזהו כל דבר אשר יבא באש. שהיינו כל אדם שהוא בעל חי מדבר אשר יבא באש. העוסק בתורה "שהתורה נקראת אש" תעבירו באש וטהר .שהתורה היא טהרתו ולא יוכל יצר הרע לשלוט בו בשום אופן.ויהיה כאילו אמר כל בעל דבר (הבית נקוד בצירה ).באמת אך במי נדה יתחטא.בא לרמוז שהרוצה שימחלו לו כל עוונותיו ,צריך שיוריד דמעות בשברון לבב.שכל השערים ננעלו חוץ משערי דמעה. לפיכך הרוצה שתהיה לו מחילה וסליחה כראוי. יהיה מוריד דמעות וזהו שאמר אך במי נדה יתחטא. הנה יתחטא לשון חיטוי שהיא טהרה גמורה כראוי כשמשמע בכל מקום לשון חיטוי ונידה כשתעשנה מלאה יו"ד יהיה מי נידה גימטרייה דמעה וזהו הרמז שהיינו מי שרוצה להיות טהור וקדוש כראוי וכאלו לא עבר עליו שום חטא צריך לזה להוריד דמעות וזהו גמר טהרתו כראוי . אי נמי נידה במילוי יו"ד עם הכולל גימטרייה סוד לרמוז משום שאנו עסוקים במי שלומד תורה היא מטהרתו ומקדשתו כמו שאמרנו תעבירו באש וטהר. והוסיף לומר הרוצה לזכות לטהרה העליונה במי נידה יתחטא הם דברי קבלה שהוא סוד . וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים. כיון שאמר שהתורה מטהרת את האדם .בא לומר תינח בעל תורה יש לו תקון בתורה.ומי שאינו בעל תורה במה תהיה טהרתו ?. גלתה לנו התורה שטהרתו היא יוסיף עם התשובה מי דמעות בריבוי בכייה מדי זכרו עוונותיו וזהו שאמר וכל אשר לא יבוא באש שהיינו שאינו בעל תורה.והוא שב בתשובה אבל גם הוא רוצה שימחלו לו עוונותיו כראוי והיו כלא היו.זה תקונו שירבה דמעות כמים. כמו שכתוב עיני יורדה מים.וזהו שאמר תעבירו במים הם מי דמעות בריבוי כמים .ואמר אחרי זה וכבסתם בגדיכם ביום השביעי וטהרתם ואחר תבואו אל המחנה. בא לרמוז שכל תקון זה הוא כדי להחזיר הנפש רוח נשמה למקומם שחוצבו טהורים וקדושים כראוי. וזהו שאמר וכבסתם בגדיכם ביום השביעי וטהרתם. הנה עולם הבא נקרא יום שכולו שבת ובא להודיע לבני אדם תדעו שעולם הבא שכולו שבת צריכים בגדיכם שהם נפש רוח נשמה שלכם להיות מכבסים ונקיים וטהורים אז ואחר תבואו אל המחנה זה מחנה שכינה. (פיתוחי חותם: לרבי יעקב אבוחצירא ע"ה זכותו תגן עלינו אמן.)

לכל החדשות...