מורשת סטור
סל מוצרים  (0)
שם משתמש:
סיסמא:
מורשת סטור
Get Adobe Flash player

חדשות ומבצעים

כוס הישועות 750 ש"ח
עניני נהרות גן עדן וסגולתם ראו הסבר בפרטים נוספים במוצר כוס הישועות...


פרשת השבוע-פרשת מסעי
"ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה' ואלה מסעיהם למוצאיהם." – הנה הפסוק הזה כל הרואהו יתמה תמיהה ...


פרשת השבוע-פרשת מטות
"ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה זאת חוקת התורה אשר ציווה ה' את משה. אך את הזהב ואת הכסף ...


הודעה חשובה
כל לקוח שמזמין דרך האתר ובתיאום טלפוני יקבל מחירים מיוחדים טלפון לתיאום 054-7091432...


מבצע לבתי כנסת
בתי כנסת שמעוניינים לתת מתנה לחתן בר מצווה או חתן וכלה מוזמנים להזמין מהאתר מהמגוון הרחב ולקבל הנחה ...


הנצחות לנפטרים
ניתן להזמין הנצחות לנפטרים כגון סידורים , חומשים, מסכתות תלמוד בבלי, משניות,לוחות הנצחה, נרות תמיד כ...


הוראות למשלוח
כאשר אתם בוחרים פריט נא ללחוץ לסל ובסוף לרשום את כל הפרטים המזהים כדי שנוכל לתאם וגם לבצע עסקה בתוד...


מבצע לחתן וכלה
חתן וכלה שיזמינו דרך האתר סט גביע קידוש יקבלו חריטה של שמם ותאריך חתונתם במתנה...


מבצע סט תפילין לבר מצווה
כל הרוכש סט תפילין לבר מצווה הכולל תפילין וטלית וכיסויים לטלית ותפיליןוסידור וכיפה מקבל כוס קידוש עם...


מבצע כוסות קידוש
כל הרוכש שני סטים של כוסות קידוש או שני סטים של גביע קידוש מקבל סט שלישי חינם...


מבצע פמוטים
כל הרוכש זוג פמוטים מקבל סט כוס קידוש ,ומלחיה ...


הזמנת ספרי תורה
ניתן להזמין ספרי תורה כל המזמין ספר תורהמקבל תיק לספר תורה מתנה בשווי של 15000 ש"ח...


ועדי עובדים ומפעלים
לכל וועדי עובדים ובעלי מפעליםניתן להזמין מוצרים ממורשת סטורבמחירים מאוד נוחים,לידיעתכםכל המוצרים הם ...


מבצע על כל מוצרי מורשת
מבצע עבור כל מוצרי מורשת למידע והזמנות נא ליצור קשר054-7091432...


מזוזות בהידור
ניתן לרכוש מזוזות , קלף גודל 12 ס"מ כמו כן ניתן להזמין קלף גודל 15 ס"מוגם גודל 20 ס"מ וגודל 10 ס"מ...


פרשת ויגש תשע"ג-פיתוחי חותם

בס"ד פירוש על פרשת ויגש מתוך הספר "פיתוחי חותם" של האדמו"ר המלוב"ן רבי יעקב אבוחצירא זצוק"ל "ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באזני אדני וגו' " אפשר לרמוז על בעל תשובה שצריך וידוי וחרטה ועזיבת החטא כמו שכתוב ומודה ועוזב ירוחם. וכשמתוודה מלב ומנפש עקימת שפתיו הוי מעשה ויחשב לו כקרבן כמו שכתוב "ונשלמה פרים שפתינו". וזהו החסד הגדול שעושה עמנו הקדוש ברוך הוא שבדברים מתרצה לנו כמו שכתוב : "קחו עמכם דברים ושובו אל ה' " . וזהו הרמז ויגש אליו יהודה.הנה רז"ל דרשו שהגשה משתמשת לשלושה דברים למלחמה לפיוס ולתפילה, וזהו ויגש אליו יהודה. יהודה הוא מי שהודה על עונו ורוצה לחזור בתשובה ונגש לקדוש ברוך הוא בשלושה דברים במלחמה ובפיוס ובתפילה. המלחמה הוא שצריך לאזור מותניו מכאן ולהבא עם יצר הרע. הפיוס הוא הוידוי שמתוודה לפני הקב"ה ומבקש ממנו למחול לו על מה שעבר עליו . התפילה שמתפלל לקב"ה שיהי בעזרו וזהו ויגש אליו יהודה זה שהודה על עוונו ניגש לקב"ה בשלושה דברים אלה. ומפרש קרא הוידוי ויאמר בי אדני דהיינו בעל תשובה מתחרט לפני הקב"ה ומתוודה ואומר בי אדני עוונות כך וכך דהינו אשמנו בגדנו וגו' ידבר נא עבדך דבר באזני אדני .דהינו התשובה שלי הוא ידבר נא עבדך דבר הוא הוידוי וחרטה ככתוב על ידי נביאך קחו עמכם דברים ושובו אל ה'.ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה. הכוונה היא ששם הויה הוא רחמים ושם אלוהים הוא דין וכשהקב"ה עושה דין או חרון אף הוא בשם אלוהים והנה כמוך גימטרייה אלהים והנה הקב"ה חי וקיים לעד, ואין מידתו כמידת בשר ודם שאם איש רוצה לעשות נקמה במי שעשה לו רעה מתחרה לנקום תכף ומיד, שמא ימות הנוקם או הניקום ולא תצא מחשבתו לפועל. אבל הקב"ה חי וקיים לעד והנקמה בידו לעולם אם לא ישוב האדם ,לפיכך לא שייך בו שיחרה לנקום מיד וזהו אל יחר אפך בעבדך לנקום מיד כי כמוך שהוא שם אלהים המתחרה לנקום מייד וכיון שאתה חי וקים בפרוע דומה וזהו כפרעה מלשון פרעון.